Kancelaria Adwokacka - Beata Białek, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Lipowa 16 E, tel. 602 155 203, e-mail: mail@adwokat-bialek.pl

Kancelaria została utworzona i jest prowadzona przez adwokata Beatę Białek, będącą członkiem Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Beata Białek jest wykładowcą przedmiotu prawo cywilne dla studentów studiów magisterskich na prywatnej uczelni wyższej. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa gospodarczego (m.in. z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego), dla prawników oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. Przygotowuje przyszłych syndyków masy upadłości do egzaminu państwowego poprzedzającego przyznanie licencji syndyka. Jest również autorką wykładów poruszających inne wybrane aspekty prawa handlowego i cywilnego.

Kancelaria wyspecjalizowała się w świadczeniu usług pomocy prawnej w kilku dziedzinach prawa, w szczególności w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, a także w prawie gospodarczym i prawie pracy.

Prowadzimy liczne postępowania sądowe, których przedmiotem są między innymi:

  • podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, przywrócenie naruszonego posiadania, służebności gruntowe;
  • rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy o władzę rodzicielską i inne toczące się przed sądami opiekuńczymi, a także sprawy karne dotyczące przemocy w rodzinie;
  • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
  • ochrona dóbr osobistych, sprawy o odszkodowania, sprawy o wstąpienie w stosunek najmu lokalu;
  • wszystkie sprawy ze stosunku pracy oraz odwołania od decyzji ZUS w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  • sprawy o zapłatę, spory wynikające z umów (zarówno konsumenckich, jak i zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).

Sprawy sądowe są prowadzone przez Kancelarię na terenie całego kraju.

Witam na stronie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Mam nadzieję, że znajdą tu Państwo przydatne informacje na temat zakresu działania Kancelarii, zasad świadczenia usług prawnych oraz doświadczenia naszego zespołu, które pozwolą Państwu na podjęcie decyzji dotyczącej ewentualnej współpracy w zakresie porad prawnych lub reprezentacji procesowej.
Równocześnie zachęcam do lektury moich blogów, na których można uzyskać poradę dotyczącą wybranych zagadnień prawnych. Na blogu staram się odpowiadać na wszystkie kierowane do mnie pytania, zarówno te prostsze, jak i te wymagające głębszej analizy problemu prawnego.

Adwokat Beata Białek

©2013 Beata Białek - Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone
LOGOWANIE DO POCZTY